38 Bach bloesems

Online Bach bloesem advies
voor een emotioneel evenwichtBach bloesem remedie
Honeysuckle (kamperfoelie)

Bach bloesem-remedie Honeysuckle wordt aangeraden wanneer mensen volledig in beslag worden genomen door gebeurtenissen uit het verleden.
Dat kunnen gelukkige, maar ook droevige gebeurtenissen zijn.
Spijtgevoelens over gemaakte fouten, gemiste kansen of ambities die geen werkelijkheid zijn geworden.
Het kunnen herinneringen zijn aan een verloren liefde en gelukkiger tijden.

Zij hebben weinig belangstelling voor het heden en rekenen er niet op ooit nog eens een nieuwe kans te krijgen.
Omdat zij steeds terugkijken in het verleden, missen zij de mogelijkheden om de huidige omstandigheden te veranderen.

Bach bloesem remedie Honeysuckle helpt deze mensen de balans te vinden tussen heden en verleden, zodat zij zich weer kunnen richten op de toekomst en gebeurtenissen uit het verleden zien als een waardevolle ervaring.

terug naar het overzicht

Honeysuckle

Holly  ⇐ Bloesems 1 t/m 38 ⇒  Hornbeam