38 Bach bloesems

Online Bach bloesem advies
voor een emotioneel evenwicht

WalnutBach bloesem remedie
Walnut (Walnoot)

In een negatieve Walnut-stemming hebben mensen moeite met veranderingen, zoals de eerste schooldag, een verhuizing, een andere werkkring, het verlies van een baan of pensionering.
Zij hebben, langer dan anderen, meer tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.
Ook wanneer zij bewust voor verandering hebben gekozen, kunnen zij toch aarzelen om de definitieve stap te zetten.
De mening en waarschuwingen van anderen of de emotionele band met familie en vrienden kunnen oorzaken zijn van hun twijfel.

Bach bloesem remedie Walnut maakt het gemakkelijker aan een nieuwe levensfase te wennen, biedt houvast en geeft vertrouwen om achter een beslissing te blijven staan.

Het middel geeft ook ondersteuning om oude gewoonten of vastgeroeste patronen los te laten, zoals roken of een verkeerd eetpatroon.
Daarnaast is deze remedie te adviseren wanneer mensen last hebben van de emotionele en lichamelijke veranderingen die puberteit, menopauze of ouderdom met zich meebrengen.

terug naar het overzicht

Vine  ⇐ Bloesems 1 tot 38 ⇒  Waterviolet